BKR codering en de betekenis ervan

Een BKR codering is een code die duidt op een achterstand van betaling. Een kredietgever is verplicht om de kredietnemer van tevoren te laten weten dat als je bij een betalingsachterstand nog langer wacht met betalen er een melding van wordt gemaakt bij het BKR. Als er vervolgens niks aan de situatie verandert krijg je na melding bij het BKR de letter A van Achterstand achter je naam.

Wanneer je je betaalachterstand hebt afgelost terwijl je krediet nog doorloopt wordt de letter A verandert in een H van Herstel. Als je de achterstand aflost wanneer het krediet is afgelopen, blijf je een A achter je naam houden. Deze A van Achterstand blijft voor een periode van 5 jaar na de einddatum van het krediet achter je naam staan. Na 5 jaar verdwijnen de gegevens automatisch uit je dossier.

Er zijn ook nog de codes met cijfers 1 t/m 5 die precies aangeven wat de situatie is.

Hier de codes voor je in een schema.

 

BKR codering Uitleg
A1
Er is een aflossingsregeling getroffen, na het ontstaan van de betalingsachterstand.
A2 De vordering of het restant ervan is opeisbaar gesteld.
A3 Er is een bedrag van 250 euro of meer afgeboekt. Alleen wanneer een boeking tegen finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijk met code 3 een einddatum worden vermeldt. In andere gevallen gebeurt dat niet.
A4  De kredietnemer blijkt/bleek onbereikbaar.
A5 Er is een preventieve betalingsregeling getroffen. De code is tijdelijk van aard, in tegenstelling tot de andere codes. Wanneer de betalingsregeling is beëindigd wordt deze verwijderd.
H  Deze code wordt alleen vermeld als je een achterstand hebt ingelopen terwijl de lening nog doorloopt.

 

In tegenstelling tot de letters A en H hoeft een kredietgever voor het opgeven van de cijfer codering niet eerst de kredietnemer op de hoogte te stellen.